ارتباط موثر چیست و انواع ارتباط ها کدامند؟

ارتباط موثر هنر و مهارتی است که از طریق آن روابط بصورت برد-برد بوده و طرفین حس شادابی داشته باشند.انسان موجودی اجتماعی است و فطرتا باید  درجمع رندگی کند. برای همین نیازمند ارتباط است

مثالی از ارتباط:

بازی طناب کشی را همگی یاد داریم:

شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم می شوند و هر گروه سمتی از طنابی را می گیرند

یک خط وسط مشخص می شود .هر گروه که توانست آخرین افراد گروه مقابل را به سمت خود بکشد برنده اعلام می شود.

آقای مارتبن برونستاین در کتاب ارتباط موثر به زبان آدمی زاد  به زیبایی بیان می کند که  بازی جالبی نیست چون هر دو طرف گل آلود شده و یک نفر احساس پیروزی دارد.البته همه بازی ها برنده و بازنده دارند و چون در این بازی با زمین زدن و کثیف کردن طرف مقابل برنده می شود

ارتباطات به منزله همان طناب بازی است

 هنر ارتباط موثر یعنی گرفتن طناب به گونه ای که نه کسی را خارج کنیم و نه خودمان خارج شویم.

بعضی افراد منفعل شده و ارتباط را رها می کنند (گوشه گیری و….)و چون با ذات فطرت بشری مغایر است یقینا این انسانها شاد نخواهند بود و دائم غر می زنند.

بعضی افراد ( فارغ از صدمه دیدن طرف مقابل) طناب را محکم می کشند و به فرد مقابل ضربه می زنند .این افراد نیز در نهایت ناشادند چرا که ارتباط را یکطرفه نموده است

انواع ارتباط

ارتباط از طریق شنیدن:

مهمترین نوع ارتباط همین ارتباط است که ما بتوانیم خوب بشنویم و منظور طرف مقابل را به خوبی دریافت کنیم(البته چون تفاوت شنیدن و گوش دادن را نمیدانیم همه ادعا داریم که شنونده هستیم ولیکن در مقالات بعدی بصورت مفصل صحبت خواهد شد)که این دسته به 4 زیر دسته زیر تقسیم می شوند.

ارتباط موثز

متاسفانه عکس فوق (که از اینترنت اخذ نموده ام  ) و مشاهدات شخصی که داشته ام نماد واقعی جامعه می باشدو  نشانگر نبود شنونده در جامعه است.

ارتباط از طریق سخن گفتن :

سخن گفتن را همگی انجام می دهیم آیا به راستی و خوبی انجام  می دهیم ؟سخن گفتن نیز به 4 دسته تقسیم می شود:

 

  • سخن گفتن با خشونت
  • سخن گفتن بدون قاطعیت
  • سخن گفتن با خشونت منفعلانه
  • سخن گفتن قاطعانه

مسلما همه موارد فوق نیازمند توضیح است که در مقالات بعدی انجام خواهد گرفت

ارتباط از طریق خواندن:

آیابه درستی نگارش دیگران را می خوانیم ؟

آیا منظور او را به درستی دریافت کرده ایم؟

و….

ارتباط از طریق نوشتن :

نوشتن نامه ایمیل جزء این دسته می باشد و کسب مهارت نوشتن نیز بسیار عالی است

 داشتن ارتباط موثر شنیدن و سخن گفتن از انواع 4 گانه فوق مهم تر است چرا که زبان بدن نیز نقش ایفا می کند.

پرفسور مهرابیان در تحقیقی اعلام می کند که در ارتباطات عاطفی بیش از 60 درصد زبان بدن(حرکات دست ،سر و…) و بیش از 30 درصد لحن وکمتر از 10 درصد سخن موثراست .

توصیه می کنم 2 مقاله

به اشتراک بگذارید

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.