کتاب به سرانجام رساندن کارها

اغلب ما کارهایی را دوست داریم انجام دهیم و انجام و دست یابی به آن هدف از آرزوهای ماست ولیکن موفق به اتمام آن کار نمی شویم در کتاب به سرانجام رساندن کارها ،نوشته دیوید آلن به این مساله تاکید دارد و به نظر من تنها راه به سرانجام رساندن کارها ذکر شده است.

نویسنده در این کتاب از تکنیک(Getting Thing Done)GTD  برای تمام نمودن کارها نام برده می شود .کارها و فرامین داخل کتاب به نظر ساده و پیش پا افتاده است.

خواننده با خود می گوید آیا واقعا انجام این کار مرا به هدف و اتمام پروژه خواهد رساند؟

و من با قاطعیت می گویم بله

مسلماکتاب اثر مرکب را خوانده اید و نتایج آنرا در زندگی شاهد بوده اید (اگر نخوانده اید توصیه اینجانب مطالعه آن می باشد) در کتاب اثر مرکب ذکر می شود تکرار کارهای ساده بصورت روزمره موفقیت است.

کتاب به سرانجام رساندن کارها

خلاصه ای از کتاب:

از مغز به عنوان عضوی  برای فکر کردن و تصمیمات درست نام برده شده است و بیان می شود انباشت اطلاعات زیاد در آن منجر به عدم کارائی لازم می شود .الان به عنوان مثال شما در حال خواندن مطلب اینجانب هستید

ناگهان یادتان می آید که قسط وام خانه را پرداخت نکرده اید و در فکر می روی که تا به ضامن وام زنگ زده نشده است سریعا اقدام کنم

بچه می آید و می گوید خاله گفت  فردا شب بیائید خانه ما و شما به فکر می روی برای کادو چه چیزی بخری

همسایه درب خانه را می زند و می گوید فردا جلسه ساختمان است بیا و شما به فکر می روی چگونه تخلف های همسایه کناری را محترمانه به او بگوییتا ناراحت نشود و موثر باشد

و خلاصه مغز ما مملو از لیست کارها شده و تمرکز بر هیجکدام ممکن نمی شود.

در کتاب به سرانجام رساندن کارها، در مورد فرمول انجام کارها مطالبی ذکر و عنوان می کند در این کتاب که نوشته دیوید آلن است انسان از جند برنامه گی بازداشته شده است از لیستی خارج ذهن نامبرده می شود و هرکاری که به ذهن می رسد درون آن یادداشت کنیم و تمرکز روی یک کار داشته باشیم و آخر هفته لیست خود را بازرسی کنیم و آنها را 3 دسته تقسیم کنیم

بدرد نمی خورد و باید از لیست حذف شود
سریع قابل انجام است و باید انجام داد
انجام آن طولانی مدت است و باید به لیست دیگری تحت عنوان لیست پروژه ها منتقل نمود.

کارها 3دسته اند :

سریع و یک مرحله ای انجام می شوند که باید در لیست کارها بیاید و هفتگی سازماندهی شود

بیش از یک مرحله وقت سپری می کند  که باید در لیست پروژه ها بیاید و وظایف  گام به گام مشخص و درلیست کارهای یک مرحله ای ذکر شود

انجام آن   کارها مستلزم انجام مقدماتی توسط دیگران است. باید لیست انتظار درست کنیم

 

 

به اشتراک بگذارید

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.