داستان میمون و کلاه فروش

ﮐﻼ‌ﻩ‌ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻠﯽ میگذشت. تصمیم ﮔﺮﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﮐﻼ‌ﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ خوابید.

وقتی ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻼ‌ﻩ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻼ‌ﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ.

ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻼ‌ﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﺩ. ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻥ‌ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﺍﻭ ﮐﻼ‌ﻩ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻥ‌ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻼ‌ﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﯿﻤﻮﻥ‌ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻭ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﻼ‌ﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ.

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻮۀ ﺍﻭ ﻫﻢ ﮐﻼ‌ﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺪ. ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﻩ‌ﺍﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗأﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻼ‌ﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ می‌گذشت. ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪ.

ﺑﻪ ﯾﺎﺩ حرف‌های ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺍﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻼ‌ﻫﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ، ﻣﯿﻤﻮﻥ‌ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ. ﻫﻤﯿﻦ موقع ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﻤﻮﻥ‌ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﻭ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﯼ…!!!؟؟

نکته اینجاست که بسیاری از روش‌هایی که پدران ما در کسب و کارشان،تربیت فرزند و… استفاده می‌کردند، دیگر در دنیای امروز فایده‌ای ندارد. در دنیای امروز، سکون و نداشتن مطالعه یعنی سیلی خوردن

 

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.