معرفی کتاب
کتاب جادوب فکر بزرگ
معرفی کتاب

کتاب جادوی فکر بزرگ

کتاب جادوی فکر بزرگ توسط آقای دیوید جی. شوارتز نوشته شده است این کتاب مشتمل بر ۱۳ فصل به شرح زیر است: ۱. باور کنید

ادامه مطلب »
معرفی کتاب

کتاب آیین دوست یابی

کتاب آئین دوست یابی کتابی عالی در روابط فردی و بین فردی می باشد و با اینکه قریب به یک قرن از نشر آن می گذرد هنوز مطالبش رنگ تازگی میدهد در این قسمت معرفی آنرا قرار داده ام

ادامه مطلب »
معرفی کتاب

کتاب قانون رزونانس

کتاب قانون رزونانس یکی از کتابهایی است که در مورد باور افراد و نیل به آن ارائه می شود در این کتاب ذکر می شود که غیرممکن وجودندارد باید فکرمان را اصلاح کنیم

ادامه مطلب »
معرفی کتاب

کتاب اثر مرکب

کتاب اثر مرکب را می توان الفبای موفقیت تعریف نمود و برای موفقیت دانستن الفبای آن الزامی است لذا برای شروع هر کاری خواندن آن الزامی می باشد

ادامه مطلب »
معرفی کتاب

کتاب تنها راز موفقیت

کتاب تنها راز موفقیت یک کتاب کوچک با مفاهیم عالی و کتابت ساده می باشد همه مادوست داریم موفق شویم ولیکن آیا بها آنرا میدهیم در این کتاب درباره بهاء موفقیت مطالبی ذکر شده است.

ادامه مطلب »
معرفی کتاب

کتاب تئوری انتخاب

کتاب تئوری انتخاب یکی از معجزات قرن حاضر می باشد که مطالعه آن توصیه می شود در اینکتاب انسان مسئول کلیه اتفاقاتی که برایش روی می دهد است

ادامه مطلب »
معرفی کتاب

کتاب هنر شفاف اندیشیدن

کتاب هنر شفاف اندیشیدن یکی از کتابهایی است که خواندن آن توصیه می شود در این کتاب 99 خطای رایج که در زندگی انجام می دهیم ذکر شده است

ادامه مطلب »

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.