موفقیت
ارتباط با خود

هضم تجربه ای از زندگی حضرت معصومه(ع)

اولیاء الهی بعنوان الگوهای موفقیت در جامعه می باشند لذا از حضرت معصومه میتوان درس گرفت دراین مقاله یک ویژگی ایشان بحث می شود و این ویژگی که در جامعه به شدت مورد نیاز می باشد ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو است.

ادامه مطلب »

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.