چرا رفتار می کنیم
شناخت دیگران

انسان چگونه رفتار می کند؟

در مورد چگونگی و چرائی رفتار انسان صحبت های متعددی بیان شده و دقیق ترین تعریف را آقای ویلیام گلاسر با عنوان ماشین رفتار ذکر می کند که در اینجا بیان می شود

ادامه مطلب »

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.