درباره مجموعه مهارت ارتباط

ویلیام گلسر مبدع تئوری انتخاب ذکر می کند که هر کجا مساله ای وجود داشته باشد یقینا یک ریشه ارتباطی در آن وجود دارد ایشان ارتباطات مهم را 4 دسته عنوان می کند که عبارتند از :

رابطه زن و شوهر

رابطه والدین و فرزند

رابطه معلم و شاگرد

رابطه کارفرما و کارمند

که دو نوع ارتباط دیگر می توان به آنها افزود

رابطه همکاران

رابطه مشتری و فروشنده ( کارمند و ارباب رجوع)

مشاهده می شود که اکثریت مسائل ما در یکی از 6 حالت فوق قرار دارد.هدف مجموعه مهارت ارتباط ارائه آموزش هایی است که ( علی رغم ضرورت آن ) در مدرسه کمتر گفته شده است باور داریم کسی که خلیفه خداست(انسان) باید خدائی فکر کند و بیندیشد و قدرت والائی داشته باشد ولیکن چون در مورد روابط انسانی مشکلاتی وجود دارد شادی و آرامش بین انسانها نیست و نمی توانند جایگاه خلیفه خدا بودن خود را کسب کند.

از اهمیت مهم روابط انسانها اطلاع پیدا کردیم و خود را مطالعه کننده در زمینه مهارت ارتباط می دانیم و در حال پژوهش و مطالعه در مورد روابط انسانها هستیم.

هیچگاه ادعا نمی کنیم که همه چیز را می داییم اما در صورتی که جواب سوالات شما عزیزان را نداشتیم متعهد به تحقیق و پژوهش در مورد سوالات احتمالی شما عزیزان هستیم.

با افتخار اعلام میکنم که دفتر مجموعه مهارت ارتباط به روی مخاطبین محترم باز است

جهت ارتباط با ما  کلیک کنید.

امیدواریم بتوانیم هدیه کننده آرامش به زندگی شما باشیم

مجموعه مهارت ارتباط

همانطور که در تصویر  قابل مشاهده می باشد فردی افسرده و ناشاد با آموختن مهارت های ارتباطی شاد و خندان خواهد شد. این فرد نمونه ای از کلیه افراد روی زمین است جهت ارتباط با ما  کلیک کنید.

 

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.