خودآگاهی و انتقاد
ارتباط با دیگران

چگونه از رفتار خود آگاهی داشته باشیم

همه انسانها دوست دارند بهترین رفتار و عملکرد را داشته باشند و سوال اینجاست که چگونه بتوانند عیوب و مشکلات خود را تشخیص دهن و این موضوع به خودآگاهی معروف است که توضیحاتی ارائه می شود.

ادامه مطلب »

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.