شناخت دیگران
ارتباط با دیگران

اثر هاله ای چیست

خطای اثر هاله ای یکی از مهمترین خطاهای ادراکی می باشد و با شناخت آن خطا اولا در قضاوت خود با دیگران دقت کرده و سعی می کنیم درگیر این خطا نشویم و از طرفی به خودآگاهی رسیده که جامعه با این خطا به ما می نگرد لذا در این مقاله در مورد این خطا توضیح داده می شود

ادامه مطلب »

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.