عمر محدود است
ارتباط با خود

شناسایی راهزنان وقت و زمان

مرسوم جامعه است که وقت را با طلا مقایسه می کنند در حقیقت مقایسه غلط است چون طلا قابل خرید و فروش می باشد اما زمان قابل خرید و فروش و پس انداز نیست و باید صرفه جویی در مصرف آن داشت و در این مقاله ازراهزنان زمان که مبادرت به سرقت زمان می کنند یاد شده است

ادامه مطلب »

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.