روز دوم) شناخت قوانین

نکته تاریخی:

وقتی در مدینه به امام حسین خبر داده شد که معاویه از دنیا رفته است و یزید به عنوان جانشین او معرفی شده است. نقل است که امام فرمودند که طبق بند دوم از عهد نامه ای که بین برادرم و معاویه تنظیم شده است معاویه حق انتخاب جانشین ندارد و معاویه خلاف قانون رفتار نموده است و من قبول ندارم و بعد نیز به صفت هایی(سگ باز،قمار باز، شراب خوار و…) که بی لیاقتی یزید را ثابت می کند اشاره می کند و…

و اما

امام به ما آموزش می دهد که از حق خود و احقاق آن کوتاهی نکنید و زیر بار ظلم نروید و در روایات زیادی به این نکته اشاره شده است که ظالم و مظلوم در مقابل خداوند یکسانند و هر دو باید جوابگو باشند چون اگر سکوت مظلومان نباشد هیچگاه ظالم قدرت ظلم پیدا نمی کند و خداوند در آیه ۱۶۵ سوره اعراف   به صراحت در مورد سکوت در مقابل ظالم را بحث نموده و آنرا جایز نمی داند

لذا ما به عنوان انسان باید حق و حقوق خود را شناخته و سپس در طلب آن کوشا باشیم. و ضروری است  قبل از اینکه مبادرت به شروع شغل و حرفه ای نمائیم یاید حق و حقوق، وظایف  و اختیارات خود را شناخته و سپس ضمن اخذ آموزش های مناسب در جهت تامین حقوق خود بکوشیم.

به عنوان نمونه آموختن قانون اساسی کشور ، قانون مالیاتی برای هر فرد ضروری است.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید