چگونگی یادگیری یک کار جدید و مسیر عصبی

یادگیری یک کارجدید توسط مغز مکانیزم پیچیده ای دارد.

مغز ما از میلیاردها سلول تشکیل شده که به آنها نرون میگویند در زیر تصویر یک نرون نشان داده می شود

 

یادگیری یک کار جدید نرون 1

 

اگر بخواهیم تصویر نرون را بصورت شماتیک رسم کنیم بهترین تصویر بصورت زیر است

 

یادگیری یک کار جدید نرون

همتنطور که در شکل فوق مشهود است هر نرون از اکسون و دندریت درست شده است . و برای ارتباط نرونها  دندریت نرون اولی یه آکسون نرون بعدی متصل می شود

که به این اتصال سیناپس می گویند تصویر زیر نمایشگر سیناپس است.

یادگیری یک کار جدید سیناپس 1

 

نمایی دیگر از سیناپس بین نرون ها

 

یادگیری یک کار جدید سیناپس

 

 

که در صورت نیاز می توانید توضیحات بیشتر را در منابع مختلف موجود در بازار مطالعه کنید (البته دانستن آن نیز ضرورتی ندارد) برای انجام هر کاری  باید پالس عصبی فاصله نرونها (سیناپس) را طی کند.

یادگیری یک کار جدید نیز نیازمند حرکت نرونها از مسیر جدید است که در مرحله اول خیلی سخت است اما به تدریج و انجام تمرین ساده می شود.

این حرکت برای بار اول خیلی سخت است .(مثل حرکت بین دو دره در کوه) و به تدریج که تبادل بین سیناپس ها  انجام می شود کار ساده می شود

مثل این است که یک پل (بین دوکوه وروی دره )ساخته شده و به راحتی حرکت صورت می گیرد
احتمالا اولین بار که رانندگی کردیم را یادمان است وقتی برای بار اول رانندگی می کردیم حتی جرات نداشتیم با فرد کنار خود صحبت کنیم و همه تمرکزمان بر رانندگی بود و به تدریج و انجام این کار اصلا حواسمان نیست و به صورت ناخودآگاه انجام می شود.به این موضوع مسیر عصبی گفته می شود.
مسیری که دو نرون برای انجام کاری سپری می کنند.
برای توضیحات در مورد ایجاد مسیر عصبی دیدن این فیلم جالب است.

سوال:عادات بد قدیمی که دوست نداریم چه می شود؟

همین طور که در مورد یادگیری یک کار جدید ذکر شد ما باید یک مسر عصبی برای کار مورد نظر ایجاد کنیم و برای جواب به این سوال فیلمیی زیبا انتخاب و با شما عزیزان به اشتراک می گذارم. و همانطور که مشهود است تا آخر عمر انعطاف پذیری عصبی داریم.

 

تمرین عملی:هر انسانی از عادات بد خود، آگاه و مطلع است .از شما می خواهم ۵ عادت بد که از وجود آن مطلع و ناراحت هستید یادداشت نمایید و از همین الان یصورت هفته ای سعی در ترک یکی از آنها داشته باشید (میتوانید برای یافتن عادات بد خود از نزدیکان کمک بگیرید)

برای کامل شدن مطالعات در مورد یادگیری یک کار جدید پیشنهاد می کنم در مورد مغز 3 گانه و  آموزش نیز مطالعاتی داشته باشید مغز 3 گانه از بعد دیگر به جنبه آموزش می پردازد.

 

به اشتراک بگذارید

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.