کتاب تفاوت بهانه است بهتر زندگی کنیم – نسخه چاپی

این کتاب نوشته آقای مهدی پورقیصری و با مقدمه آقای مارتی برونستاین حاوی 5 فصل است .فصل اول کتاب مطالبی در مورد خودشناسی ذکر شده است(به رایگان قابل دریافت است)فصل 2 به تفاوتهای انسانها از 4 جنبه نگاه شده است و بخش سوم جگونگی رفتار انساانی مطرح می شود و بخش 4 تعارض و مدیریت آن بیان می شود و فصل 5 حاوی نکات تکمیلی می باشد.

 

قیمت اصلی 24.000 تومان بود.قیمت فعلی 20.000 تومان است.

Share

توضیحات

کتاب تفاوت بهانه است بهتر زندگی کنیم:

به احتمال زیاد این جمله را زیاد شنیده اید “زن و شوهر باید تفاهم داشته باشند”

این جمله و جملات مشابه رادیم  چقدر قبول دارید؟

ایا از وضعیت تعامل همکاران در ادارات یا خانواده راضی هستید؟

آیا وجود تعارض را طبیعی می دانید ؟

آیا وجود تعارض را مشکل طرفین می دانید؟

در این کتاب شما می‌آموزید که:

عزت نفس چیست؟
اعتماد به نفس چیست
تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس
ویژگی های عزت نفس
تفاوت عزت نفس وغرور
مغز قدیم چیست
مغز میانی  چیست
مغز منطقی چیست
مسیر عصبی
شناسنامه نیازهای اساسی
شناشنامه شخصیت شناس
درونگرا یا برونگرا
شمی یا حسی
منطقی یا احساسی
منعطف یا منظم
دنیای مطلوب
ادراک
خطاهای ادراک
بانک زندگانی
ماشین رفتار
تعارض
هواپیمای پیشرفت
فرمول مدیریت تعارض
تشنیدن موثر
سطوح انرژی
متابولیسم
و…

سوالات رایج:

-قیمت این کتاب گران است؟

با اجازه شما من اصلاح کنم مبلغ سرمایه گزاری ذکر می نمایم

اگر شما یک پیتزا متوسط سفارش بدهید همین مبلغ را باید بپردازید در صورتی که پیتزا لذتی لحظه ای است و کتاب لذتی دائمی می باشد

 

کتاب تفاوت بهانه است بهتر زندگی کنیم

و این انتخاب شماست تغذیه مغز و لذتی دائمی را می خواهید یا لذتی لحظه ای….

*مبلغی که برای خرید کتاب می پردازید به مراتب کمتر از هزینه ای است که بایت نخواندنش می پردازید*

-مطالب کتاب را از جایی دیگر به رایگان می شود پیدا کرد؟

مسلما با جستجو می توانید پیدا کنید و خود من نیز در مقالات سایت خودم  حتما دکر خواهم کرد البته خودم  کتابی که حاوی مطالب بصورت یکجا باشد ترجیح می دهم و هر کس می تواند سلیقه خاص خود را داشته باشد.

 اگر کتاب را خریدیم و دوست نداشتیم آیا ضمانت بازگشت وجه دارد؟

فصل اول را به رایگان گذاشته ام که با سبک نوشتنم آشنا شوید

و در صورتی که پس از خرید احساس کردید ارزش پول شما بیشتر بود. درخواست بازگشت وجه بدهید یقینا بدون هیچ پرسشی هزینه عودت می گردد

چون دوست ندارم هیچکس بخاطر مسائل مالی از رشد و پیشرفت عقب بماند .اگر واقعا در تامین پول آن مشکل دارید یک ایمیل با ذکر آدرس ارسال کنید کتاب با افتخار بصورت اهدایی ارسال خواهد شد فقط قول بدهید که مطالعه و استفاده کنید و در صورت امکان به یک نفر آموزش دهید.

 

کتاب تفاوت بهانه است بهتر زندگی کنیم – نسخه چاپی

این کتاب نوشته آقای مهدی پورقیصری و با مقدمه آقای مارتی برونستاین حاوی 5 فصل است .فصل اول کتاب مطالبی در مورد خودشناسی ذکر شده است(به رایگان قابل دریافت است)فصل 2 به تفاوتهای انسانها از 4 جنبه نگاه شده است و بخش سوم جگونگی رفتار انساانی مطرح می شود و بخش 4 تعارض و مدیریت آن بیان می شود و فصل 5 حاوی نکات تکمیلی می باشد.

 

قیمت اصلی 24.000 تومان بود.قیمت فعلی 20.000 تومان است.

Share

توضیحات

کتاب تفاوت بهانه است بهتر زندگی کنیم:

به احتمال زیاد این جمله را زیاد شنیده اید “زن و شوهر باید تفاهم داشته باشند”

این جمله و جملات مشابه رادیم  چقدر قبول دارید؟

ایا از وضعیت تعامل همکاران در ادارات یا خانواده راضی هستید؟

آیا وجود تعارض را طبیعی می دانید ؟

آیا وجود تعارض را مشکل طرفین می دانید؟

در این کتاب شما می‌آموزید که:

عزت نفس چیست؟
اعتماد به نفس چیست
تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس
ویژگی های عزت نفس
تفاوت عزت نفس وغرور
مغز قدیم چیست
مغز میانی  چیست
مغز منطقی چیست
مسیر عصبی
شناسنامه نیازهای اساسی
شناشنامه شخصیت شناس
درونگرا یا برونگرا
شمی یا حسی
منطقی یا احساسی
منعطف یا منظم
دنیای مطلوب
ادراک
خطاهای ادراک
بانک زندگانی
ماشین رفتار
تعارض
هواپیمای پیشرفت
فرمول مدیریت تعارض
تشنیدن موثر
سطوح انرژی
متابولیسم
و…

سوالات رایج:

-قیمت این کتاب گران است؟

با اجازه شما من اصلاح کنم مبلغ سرمایه گزاری ذکر می نمایم

اگر شما یک پیتزا متوسط سفارش بدهید همین مبلغ را باید بپردازید در صورتی که پیتزا لذتی لحظه ای است و کتاب لذتی دائمی می باشد

 

کتاب تفاوت بهانه است بهتر زندگی کنیم

و این انتخاب شماست تغذیه مغز و لذتی دائمی را می خواهید یا لذتی لحظه ای….

*مبلغی که برای خرید کتاب می پردازید به مراتب کمتر از هزینه ای است که بایت نخواندنش می پردازید*

-مطالب کتاب را از جایی دیگر به رایگان می شود پیدا کرد؟

مسلما با جستجو می توانید پیدا کنید و خود من نیز در مقالات سایت خودم  حتما دکر خواهم کرد البته خودم  کتابی که حاوی مطالب بصورت یکجا باشد ترجیح می دهم و هر کس می تواند سلیقه خاص خود را داشته باشد.

 اگر کتاب را خریدیم و دوست نداشتیم آیا ضمانت بازگشت وجه دارد؟

فصل اول را به رایگان گذاشته ام که با سبک نوشتنم آشنا شوید

و در صورتی که پس از خرید احساس کردید ارزش پول شما بیشتر بود. درخواست بازگشت وجه بدهید یقینا بدون هیچ پرسشی هزینه عودت می گردد

چون دوست ندارم هیچکس بخاطر مسائل مالی از رشد و پیشرفت عقب بماند .اگر واقعا در تامین پول آن مشکل دارید یک ایمیل با ذکر آدرس ارسال کنید کتاب با افتخار بصورت اهدایی ارسال خواهد شد فقط قول بدهید که مطالعه و استفاده کنید و در صورت امکان به یک نفر آموزش دهید.

 

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.