شناخت دنیای مطلوب دیگران
ارتباط با خود

دنیای مطلوب چیست؟

همه ما به صورت غیر رسمی دنیای مطلوب را می شناسیم ولیکن آقای ویلیام گلاسر(مبدع تئوری انتخاب) بصورت رسمی دنیای مطلوب را بیان می کند

ادامه مطلب »

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.