عذرخواهی و 4 حرفی که دانستن آن روابط را عالی و ندانستن آن مشکل ساز روابط می شود.

موضوع اصلی این مقاله عذرخواهی می باشد که 3 مرحله دارد و در ادامه توضیح ارائه می کنم و در مرحله اول آن از 4 حرف  ساده که متاسفانه استفاده نمی شود نام برده ام این کلمات معجزه دار در داشتن وادامه ارتباط ها می باشند.

مثال:

  • فرض کنید که با خانواده قرار گذاشته اید موقعی که از اداره برمی گردید به مهمانی بروید ولیکن  بدون هماهنگی قبلی جلسه ای در اداره برگزار شد و نتوانستید سر وقت به منزل بروید وقتی به خانه رفتید به همسر خود چه می گویید؟
  • فرض کنید صبح خواب بمانید دیر به اداره می رسید و با ناراحتی ریاست اداره مواجه می شوید چه برخوردی می کنید؟
  • و…

اشتباه رایجی که همه افراد انجام می دهند این است که شروع به توضیح(واقعی یا  دروغ) می کنند.مثل وجود ترافیک و…

بهترین کار بیان 4 کلمه که ربر می باشد(من آنها را معجزه کلمات می گذارم)

بله حق با شماست

فرمول عذرخواهی:

1)مرحله اول عذرخواهی:موافقت و دادن حق به طرف مقابل :

بیان 4 حرف زیر
بله حق با شماست

با این4 حرف حق را به طرف مقابل می دهیم .زیرا قول داده ایم و باید مطابق قول خود عمل کنیم و هر مشکلی ایجاد شود ما می بایست به قول و وعده خود عمل کنیم.

2)مرحله دوم عذرخواهی:معذرت خواهی یا ابراز تاسف

2.1اگر مقصر خودمان باشیم معدرت خواهی می کنیم

به عنوان مثال در ترافیک قرار گرفته باشیم .چون حتما باید در قرار های خانوادگی و کاری ترافیک را در نظر گرفت .

2.2اگر مقصر خودمان نباشیم باید ابراز تاسف کنیم که طرف مقابل ناراحت شده است.

به عنوان مثال خرابی اتومبیل یا جلسه بدون پیش بینی قبلی در اداره

3) مرحله سوم فرمول عذرخواهی:اقدام وجبران

در حد توان تاخیر را جبران یا برای روز دیگر هماهنگ کنیم.

مثالی کاربردی از معجره کلمات از کتاب تانک فو:

چندی پیش در مطب یکی از پزشکان منتظر بودم یکی از افرادی که منتظر ویزیت بود با عصبانیت به سمت منشی پزشک رفت و گفت :”خانم ما مسخره ایم؟ ساعتی که شما برای ویزیت اعلام کرده اید 5 عصر بوده است .الان ساعت 7 است و هنوز دکتر نیامده است”

منشی با آرامشی خاص از پالای عینک نگاهی به فرد شاکی انداخت(البته همه شاکی بودند ،بهتر است بگویم فردی که توانست اعتراض خود را بیان کند) و گفت:

“بله حق با شماست(مرحله 1)

من متاسفم که دکتر عمل جراحی اش طول کشیده و باعث ناراحتی شما شده است ،(مرحله 2.2) ،

اجازه بده با بیمارستان تماسی بگیرم ببینم دکتر حرکت کرده است(مرحله 3 اقدام)

با این حرکت منشی همه افراد شاکی با آرامش نشستند و هیچکس اعتراضی نداشت .البته دکتر 20 دقیقه بعد آمد.

 

همینطور که ذکر شد با آرامش و تدبیر به راحتی موضوع حل گردید.

توصیه می شود مقاله چگونگی یادگیری یک کار جدید و مسیر عصبی مطالعه گردد.

به اشتراک بگذارید

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.