شناسایی راهزنان وقت و زمان

راهزنان زمان خود را بشناسید، در ضرب المثل داریم که وقت طلاست اما این دروغ است چون با پول طلا قابل خرید و فروش است اما

زمان را نه می توان خرید ، نه می توان ذخیره کرد و نه می توان متوقف ساخت ، تنها می توانید در مصرف آن صرفه جویی کرد. زمان همانند یک تیر از کمان رها شده است که هرگز باز نمی گردد. راهزنان زمان، قسمتی از زمانمان را به اجبار گرفته و قسمتی دیگر را به نیرنگ اخذ می کنند لذا برخورد با این راهزنان بسیار ضروری می باشد

برای طلاهای خود مکان امن می یابیم ولیکن برای مهمتر از طلا پیگیری یافتن مکان امن نیستیم؟

اول شناسایی راهزنان زمان

در این دنیا ، هر چیزی که با ارزشتر باشد به همان اندازه به مراقبت بیشتری نیاز دارد. راهزنان وقت بسیارند و هر کدام با نیرنگی جهت ربودن گوهر وقت ما کمین کرده اند.

معروف ترین راهزنان زمان :

– سلام و تعارفات بیش از حد با دیگران.

واقعا چه قدر از وقت خود را صرف تعارف های بیهوده میکنیم؟

– بی برنامه بودن

اقای دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب سخن زیباییی دارند ایشان می گویند برنامه روزانه یک فرد را به من بگوببد مندر مورد آینده او نظر می دهم. آینده ما از کارهای روزانه و نظم ما درست می شود.

– در نظر نگرفتن اولویت ها در کار و زندگی

باید اولویتها مشخص و طبق اولویت های خود کارها را انجام دهیم

– خودداری از تفویض اختیار

قرار نیست همه کارها را خودمان انجام دهیم

– نداشتن قاطعیت در تصمیم گیری

قاطع تصمیم درستاخذ کنیم و از نه گفتن نهراسیم

– شرکت در جلسات غیر ضروری

خیلی از جلسات فقط وقت ما را تلف می کنند

– از این شاخه به آن شاخه پریدن

نداشتن هدف در زندگی منجر به از اینشاخا به آن شاخه پریدن است باید هدف وبرنامه برای خود تعریف کنیم

– تاسف بر گذشته

با اتفاقات بد گذشته 2 طرز باور می توان داشت:

-ناراحتی وتاسف وکاهش انرژی

-شادی به علت فهمیدن اشتباه قبل

کدامیک را دوست داریم

– خستگی و کسالت و غم

– مطالعه بیهوده

مگر می شود مطالعه بد باشد؟!

بله

مطالعه ای که هدفمند و در جهت هدف نباشد تولید اطلاعات پردازش نشده زیادی در مغز می کند.

– فقدان انضباط شخصی

نظم شخصی یعنی انجام کار درست در زمان درست

– کار امروز را به فردا افکندن

اهمان کاری

– مهمان ناخوانده

باید مهارت نه گفتن را یاد بگیریم البته احترام مهمان نیز مهم است و توصیههای اخلاقی زیادی در مورد احترام به مهمان داریم.

– تلفن های مزاحم و طولانی

فراگرفتن مهارت نه گفتن

– داده های بسیار زیاد و پردازش نشده.

و…

میزان آسیب پذیری هر کس از راهزنان وقت یکسان نیست بلکه هر فردی باید خودش راهزنان وقتش را شناسایی و کنترل کند

به اشتراک بگذارید

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.