راز شاد زیستن

آیا  مفهومی بنام راز شاد زیستن وجوددارد ؟ اگر نگاهی به زندگی افراد مختلف داشته باشیم می بینیم بعضی افراد، زندگی شادی دارند و بعضی افراد شادی و آرامش در وجود آنها نیست.

مسلما این سوال (راز شاد زیستن)از اول خلقت بوده و تا آخر خلقت نیز وجود خواهد داشت .

بعضی افراد علت  عدم وجود شادی را  تمرکز بر محدودیت ها می دانند و سعی در کسب آن می دانند (داستان  گندم در اولین روز خلقت )

یا بعضی ها پول را عامل شاد زیستن میدانند که در جواب آنها مثالهای رد کننده زیادی می توان یافت(در جامعه افراد غنی از پول ناشاد و فقرای شاد قابل رویت است)

فلاسفه و اساتید موفقیت زیادی در  مورد راز شاد زیستن  کار کرده اند و مهمترین راز آنرا در 5 عنوان ذکر نموده اند که در ادامه بیان خواهد شد.

حتما در زندگی دیده ایم فردی با داشتن ماشین شاد و فردی دیگر 2 ماشین دارد و شادی ندارد.یا فردی با خرید خانه شاد و فرد دیگری با داشتن تعداد زیادی خانه شاد نیست و  موارد دیگر و این مطلب را ثابت می کند که راز شاد زیستن  متفاوت است و هر فردی باید طبق فرمول و چارچوبی که ذکر می شود انرا بیابد.

شاید با خواندن  آنها ، مطالبی ساده به نظر برسد ولیکن با قاطعیت تمام اعلام می کنم عمل به آنها منجر به شادی است و بجز رعایت این موارد چیزی تحت عنوان راز شاد زیستن وجود نخواهد داشت.

فرمول راز شاد زیستن

اولین راز شاد زیستن:

لذت بردن از چیزی است که دوستش داریم؟ شاید پس از خواندن این جمله تعجب کنید و با تعجب بپرسید مگر ممکن است که ما از چیزی که دوست داریم لذت نبریم.


متاسفانه از چیزهایی که دوست داریم ولیکن بدلیل ترس از قضاوت دیگران و احساس گناه از آنها لذت نمی بریم .

یک بار تکلیف خودمان را با خودمان روشن کنیم ما می خواهیم برای خودمان زندگی کنیم یا برای دیگران!

ما یکبار بیشتر عمر نمی کنیم و این عمر را باید صرف خودمان کنیم  و تا آرامش و شادی وجود نداشته باشد مسلما نمی توانیم به رشد بالقوه ای که در وجودمان نهادینه شده است دست یابی پیدا کنیم.یعنی وقتی آرامش و شادی داریم مغز تصمیمات خوب و عالی اخذ نمی کند.با سخنی زیبا از آقای دیل کارنگی این مبحث را خاتمه می دهم”اگر بدانید مردم هزاران بار بیشتر به یک سردرد معمولی خود اهمیت می دهند تا به خبر مرگ من و شما،دیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکری می کنند”

دومین راز شاد زیستن:

دوری از چیزی است که دوستش نداریم؟

این راز خیلی ساده به نظر می رسد ولیکن در عمل مشاهده می شود که به راحتی نمی توان انجام داد.

مثلا فرد خجول خمیر بازی افرادی می شود و اصولا مجبور به انجام خیلی کارها می شود که واقعا دوست ندارد.

یا بعلت ندانستن مهارت نه  گفتن مجبور به کاری می شود که دوست ندارد

یا بعلت نداشتن فن بیان خوب به خوبی نمی تواند منظور خود را بیان نماید و در نهایت مجبور است کاری را انجام دهد که دوست ندارد.

و ….

که فرد باید با آموزش دیدن توانمندی ها را در خود بوجود آورد که دیگر خجول نباشد و مهارت نه گفتن و بقیه مهارتها را  که لازمه هر انسان است در خود تقویت نماید. شخصا از نداشتن این مهارت ها ضربه خورده ام ولیکن الان که این مهارت ها را کسب نموده ام خود را انسانی موفق می دانم و امیدوارم بتوانم با دوره هایی این آموزش ها را برای مردم عزیز قرار دهم

سومین راز شاد زیستن:

اگر چیزی را دوست ندارید و نمی توانید از ان دوری کنید آنرا تغئیر دهید

به عنوان مثال در شغل و جایگاهی هستید و مدیر آنجا ادم منطقی نیست و نمی توانید تحملش کنید و از طرفی به پول آن کار نیاز دارید (و طبق دومین راز نمی توانید شغل را ترک کنید) محیط را تغئیر دهید و به اداره ای دیگر بروید

 

چهارمین راز شاد زیستن:

اگر چیزی را دوست ندارید و نمی توانید از ان دوری  و آنرا تغئیر دهید آنرا بپذیرید

در حقیقت این نکته خیلی سخت و درحد شعار است مگرمی شود چیزی که دوست نداریم و قابل تغئیر نیز نباشد بپذیریم

پنجمین راز شاد زیستن:

با تغئیر نگرش چیزهایی که دوست ندارید بپذیرید و در جستجوی یافتن خوبی آن چیز بگردیم واگر موفق به یافتن خوبی نشدید متاسفانه مشکل از شماست حضرت عیسی(ع) از لاشه بد بوی سگ دندان سفید او را دید

به هر چیز تمرکز دکنیم آنرا خواهیم دید به کجا می نگریم(خوبی یا بدی)

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.