با اندیشیدن به رنگ خاکستری آرامش داشته باشیم

چرا اندیشیدن به رنگ خاکستری مهمه؟

 

مکانیزم مغز ، کاهش مصرف انرژی است و برای این مکانیزم سعی دارد هر کاری را ناخود آگاه انجام دهد . حتما رانندگی اولین بار را یادمان هست

که با چه مشقت و سختی انجام می دادیم .اما با گذشت زمان الان بدون اینکه حواسمان باشد طی مسیر می کنیم

این موضوع بنام مسیر عصبی نامگذاری شده و در هر کاری که مسیر عصبی آن درست شود انسان بصورت ناخودآگاه انجام می دهد .همان رانندگی را یادمان است که زمانی که تازه در حال یادگیری بودیم حتی جرات خوردن یک لیوان آب را هم نداشتیم ولی الان پس از گذشت زمان اصلا متوجه گذشت زمان و چگونگی طی مسیر نیستیم.

سوال ) موارد فوق چه ربطی به اندیشیدن به رنگ خاکستری دارد؟

الان توضیح خواهم داد. در مورد اشخاص نیز مغز ما چنین مکانیزمی دارد .مغز انسان وقتی با شخصی مواجه شد دوست دارد آن فرد را خوب یا بد تعریف کند ولیکن متاسفانه این موضوع اصلا خوب نیست .

پس اگر این موضوع طبیعی است ما چکار کنیم؟؟

با خود آگاهی مشکل حل خواهد شد. هر فردی یک دنیای مطلوب برای خود دارد و  با این دنیای مطلوب خود زندگی می کند .در ایام انتخابات زیاد دیده می شود . فردی عاشق کاندیدایی است و به نوعی کاندیدا ، در دنیای مطلوب او قرار دارد متاسفانه به کاندید رقیب نمره 0 و کاندید مورد علاقه اش نمره 1 می دهد

تا اینجا مشکل ندارد و طبیعی است

ولیکن مشکل اینجاست که اولا زمینه برای اهانت به کاندید رقیب که از ادراک او نمره 0 گرفته فراهم می شود و عملا این اهانت به دنیای مطلوب طرفداران آن کاندید قلمداد شده و ارتباطات خراب می شود.

ارائه راهکار

1.قبول کنیم افرا سفید و سیاه نیستند بلکه کلیه انسانها خاکستری هستند و امکان خطا دارند البته معصومین طبق آیات قران سفید محض هستند و خطایی ندارند.

2.همانطور که ما به چیزی علاقه داریم حتما دیگران به چیز دیگری علاقه مند هستند و دلیلی ندارد مشابه ما فکر کنند  همانطور که دوست نداریم به دنیای مطلوب ما اهانت شود ما نیز به مطلوب دیگران اهانت نکنیم

3.در مواردی که  اشتباهی از فردی دیده می شود آن فرد را تخریب نکنیم کار بد فرد را تخریب کنیم(به قول گاندی هیچ انسان بد وجود ندارد .فقط کار بد وجود دارد) و به ناخود آگاه مغزمان بگوییم این فرد هنوز خاکستری است هر چه تلاش کنی من آنرا سیاه نمی کنم .با مدتی تلاش اندیشیدن به رنگ خاکستری در بدن نهادینه می شود .

حتی اگر فردی 1000 کار خطا کرد باید 1000 کار بد او تخریب شود نه وجود انسانی او بعنوان اشرف مخلوقات.

سعی کنیم با رنگ خاکستری بیندیشیم و با اندیشیدن به رنگ خاکستری زندگی خوب (با روابط عالی) برای خود و دیگران فراهم کنیم .طوری که دنیا جایی قشنگتر برای زندگی باشد.

.

به اشتراک بگذارید

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.