چگونگی ارتباط نیازهای اساسی و ارتباط موثر

ارتباط موثر چیست :

سوالی است که از هر فرد پرسیده شود به راحت بودن آن ادعا میکند ولیکن وقتی خواسته می شود توضیح داده شود در جواب سکوت می شود جون همه بصورت تئوری با تصورات ذهنی خود آنرا تعریف کرده ولیکن امکان بیان نداریم .تعریفی کلی:

همه نیازمند ارتباط می باشند و چگونگی این ارتباط که بتوان بدون خشونت وکنترل گری هر دو طرف به نتیجه مورد علاقه خود برسند را ارتباط موثر گویندو در مقاله ای بیشترتوضیح داده شد

نیازهای 5 گانه در مقاله ای توضیح داده شد .در این مقاله سعی دارم ارتباط نیازهای 5 گانه را با ارتباط موثر بررسی نمایم.

ارتباط نیازهای اساسی و ارتباط موثز

نیازهای اساسی و ارتباط موثز

 

نیازهای اساسی و ارتباط موثز

نیازهای اساسی و ارتباط موثز

نیاز به حفظ بقاء

وقتی فردی ارتباطات خوبی داشته باشد و بدون ناراحت شدن و ناراحت کردن دیگران نیاز بقا خود را مطرح کند نیازش راحت تر تامین خواهد شد.نیاز بقا بصورت کلی ذکر شده است در صورتی که کارمندان ادارات در صورت داشتن تعاملات بهتر با محیط و همدیگر ،سیستم اداری به راحتی با آنها تعامل داشته و رشد و پیشرفت اداری خیلی خوب خواهد شد.

نیاز به عشق و احساس تعلق

وقتی فرد بتواند بهترین اثر بخشی را داشته باشد مسلما محبوب خواهد شد.

نیاز به قدرت

وقتی کسی ارتباط موثر داشته باشد مسلما دوستان و طرفداران و در نهایت قدرت بیشتری خواهد داشت

نیاز به آزادی

چون افراد با ارتباط موثز دوستان و محبین زیادی دارند مواقعی  که فرد نمی تواند کاری را انجام دهد دوستان برایش انجام خواهند داد و می تواند از آزادی خود لذت ببرد.

 

نیاز به تفریح

با بهترین وجه تفریح و شادابی دارد

همانطور که ذکر شد ارتباط موثر روی تک تک نیازهای اساسی موثر بوده و از طرفی می دانیم که هر رفتار انسان عملی  برای رسیدن به یکی از نیازهای اساسی انسان است .

دقبقا مشهود بود که نیازهای اساسی و ارتباط موثز شدیدا به هم ربط دارند و با تست هایی می توان مقدار نیاز اساسی خود را بیابیم

در خاتمه توصیه می شود مقدار نیازهای اساسی خود را یافته و مبادرت به تامین آن نمائید.

 

به اشتراک بگذارید

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.